Úvod Try & Hire

Try & Hire

Jak napovídá samotný název, tato služba je využívána zejména zákazníky, kteří si nejsou jisti vytvořením stálé pracovní pozice a nevidí, jaký bude mít pro firmu přínos. Je to spojení služeb Temporary help a Recruitment. Bez nutnosti zaměstnat uchazeče ověříte jeho pracovní schopnosti a návyky. V případě, že Vám vyhovuje, stane se Vaším zaměstnancem. Tato služba eliminuje riziko přijetí nevhodného zaměstnance. Zachováte si flexibilitu temporary help a ušetříte složité hledání a výběr vhodných zaměstnanců.