Úvod Pro pracovníkyCo nabízíme a jak začít

Co nabízíme a jak začít

 • vkládání a vlepování prospektů do časopisů, balící práce obálkování
 • hlídání, ostraha
 • úklidové práce, čištění, mytí oken, zametání ulic
 • stěhování, nakládka, vykládka zboží
 • roznos propagačních materiálů po Praze, vyplňování dotazníků
 • telemarketing
 • zadávání dat do PC, administrativní práce
 • výkopy, vyklízení, demolice
 • číšník, servírka, kuchař
 • supermarkety, doplňování zboží, pokladní, lahůdky
 • manipulant skladu, dělnické práce, operátor výroby
Aktuální nabídka pozic

Jak se přihlásíte do práce?

Pro první práci je nutné si přijít osobně. Práci si můžete také rezervovat telefonicky, anebo Vás bude kontaktovat náš pracovník s nabídkou. Pokud jste práci obdrželi, je nutné dodržovat pokyny, které jste dostali při získání této práce a podepsat patřičné dokumenty dokládající pracovně-právní vztah mezi naší společností a Vámi. Vzít si potřebné formuláře a pokyny ke konkrétní práci - zde je uvedeno, co budete konkrétně dělat, kam a kdy se máte dostavit, jaká bude Vaše odměna za práci.

Co když nemůžete nastoupit do práce?

Pokud se k práci zavážete, zrušení bez udání důvodu je možné minimálně 48 pracovních hodin před začátkem práce. Pokud nemůžete nastoupit z objektivních důvodů, je nutné i tak nás vždy kontaktovat telefonicky na tel. číslech anebo osobně a přinést doklad o důvodech, které k nenastoupení do práce vedly. V opačném případě Vám hrozí sankce a můžeme po Vás požadovat škodu, kterou jste nenastoupením do práce způsobili.

Jak se chovat v práci?

V práci je nutné dodržovat pokyny vedoucího pracovníka naší společnosti. Když Vám budou svěřeny předměty a hodnoty, musíte stvrdit svým podpisem jejich převzetí a po skončení práce i odevzdání. Jste totiž vázáni hmotnou odpovědností a odpovídáte nám za svěřené předměty v plné výši jejich hodnoty. V případě ztráty budete muset tuto hodnotu nahradit. Proto, jestliže nebudete moci hmotnou odpovědnost vykonávat řádně (např. od skřínky má klíče ještě kolega), musíte na to okamžitě upozornit našeho vedoucího pracovníka, aby sjednal nápravu.